[69] [68] [67] [66] [65] [64] [63] [62] [61] [60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46] [45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
Bin ich kein Schriftsteller?

TOKE VAN HELMOND-LEHNING

Bin ich kein Schriftsteller?

Walter Benjamin en Ernst Bloch en hun medewerking aan i10


nummer 61 | 2016

136 p | 14 x 23 cm

ISBN 978 90 79020 35 5

€ 17,50lijn

Benjamin, Bloch, Lehning en 'i10'

Bin ich kein Schriftsteller? biedt vanuit een origineel perspectief inzicht in de gecompliceerde relatie tussen Walter Benjamin en Ernst Bloch, de grote Duitse schrijvers en denkers. In de tweede helft van 1926 woonden zij enkele maanden in Parijs op hetzelfde adres, in Hotel du Midi. In die periode maakte Arthur Lehning, die toen zelf ook in Parijs woonde, kennis met Benjamin en Bloch en wist hen aan te trekken als medewerkers voor zijn tijdschrift, de Internationale Revue i10. In zijn archief zijn enkele brieven en briefkaarten van en aan hen bewaard gebleven die, in hun context, een beeld geven, niet alleen van hun medewerking aan i10, maar ook van hun 'ambiguous friendship'.

Over Benjamin en Bloch zijn bibliotheken vol geschreven, maar veel van die literatuur is vaak moeilijker toegankelijk dan het werk van de twee filosofen zelf. In Bin ich kein Schrifsteller? ziet men hen aan het begin van hun loopbaan, toen ze nog arm waren en nog niet beroemd, en met elkaar in 'creatieve wedijver'. Dat geeft het beeld dat we inmiddels van hen hebben weer iets 'menschlich, allzumenschliches'.

Toke van Helmond-Lehning maakte deel uit van de redactie van kwartaalschrift De Engelbewaarder [1976-1982] en bezorgde daarvoor afleveringen gewijd aan Mary Dorna [1977], Joseph Roth [met Koos van Weringh, 1979] en Bob Hanf [1982].
Daarna heeft zij zich gewijd aan leven en werk van Arthur Lehning en publiceerde onder meer over zijn vriendschap en relatie met Bart de Ligt, Piet Mondriaan, H. Marsman, Joris Ivens, Erich Wichman en Gerald Brenan. Samen met J.J. Oversteegen redigeerde zij in 1989 het liber amicorum Voor Arthur Lehning en solo voor het Institut Néerlandais i10 et son époque, in 1994 gevolgd door het omvangrijke i10 sporen van de avant-garde, dat een veelzijdig overzicht biedt van de tijdschriftactiviteit van Arthur Lehning, en de gelijknamige tentoonstelling te Heerlen begeleidde. In 1996 editeerde zij diens Spaans dagboek & Aantekeningen over de revolutie in Spanje, een zeldzaam document humain van de sociaal-historicus dat eveneens verscheen bij Huis Clos.
Bij gelegenheid van de toekenning van de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistisch werk in 1999 stelde zij de bundel samen De tocht naar lthaka, beschouwingen over politiek en cultuur. In 2008 verscheen Zelfportret van een liefde, over de relatie tussen Charley Toorop en Arthur Lehning: de geschiedenis van een hartstocht en van het ontstaan van het zelfportret dat Charley Toorop in 1928 voor Lehning schilderde, leven en werk van twee gepassioneerde mensen intens met elkaar verweven.

lijn

REACTIES


Bespreking door Carel Peeters op de site van VN

Bespreking door Cees Bronsveld op de site Libertaire orde

lijn